WTO eng укр
Home
пошук »

Ухвалення законів у Верховній Раді

у 2003 - 2004 рр.

  1. «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» , від 24.12.2002 №349-IV удосконалив порядок оподаткування податком на прибуток операцій з надання (отримання) фінансової допомоги, упорядкував визначення терміну «звичайна ціна», запровадив методи щодо обчислення звичайних цін, розширив перелік груп основних фондів, що підлягають амортизації із одночасною зміною ставок нарахування податкової амортизації, знизив з 1 січня 2004 року ставку податку на прибуток з 30 до 25 відсотків;
  2. «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 №889-IV кардинально змінив систему оподаткування доходів громадян, заохотив зростання та легалізацію їхніх доходів шляхом, насамперед, зменшення ставки оподаткування до 15% (перехідний період терміном три роки - 13%), розширення соціальних пільг та скасування податкових пільг за професійною ознакою;
  3. «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 №852-IV визначає правовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису;
  4. «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV визначив основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.
  5. « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності » від 22.05.2003 №850- IV ;
  6. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» № 1407-IV від 03.02.2004 (щодо авторського права та суміжних прав);
  7. «Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про поштовий зв‘язок» № 1722-IV від 18.05.2004 (щодо виняткового права національного оператора на пересилку простих листів вагою до 50 грамів);
  8. «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1765- IV від 15.06.2004 щодо застосування в Україні одиниць вимірювань фізичних величин, забезпечення достовірності вимірювань, приведення їх до міжнародних еталонів;
  9. «Про державну підтримку сільського господарства України» № 1877-IV від 24.06.2004 визначає основи державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку;
  10. «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників» № 1878-IV від 24.06.2004.

у 2005- 2006 рр.

1. «Про внесення змін до деяких законів України» від 06.07.05 №2734- IV щодо імплементації законодавства до вимог багатосторонньої Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) СОТ);

2. «Про внесення змін до деяких законів України» від 07.07.05 №2775- IV щодо внесення змін до ставок ввізного мита на сільськогосподарську продукцію (1-24 групи УКТЗЕД;

3. «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про страхування» від 07.07.05 №2774- IV щодо відкриття іноземних страхових філій на території України;

4. «Про внесення змін до Закону України „Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» від 07.07.05 № 2773- IV ;

5. «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 06.07.05 № 2738 - IV щодо права надання сертифікату для здійснення діяльності на території України;

6. «Про внесення змін до Закону України “Про розвиток автомобільної промисловості України” від 18.03.2004 № 1624» від 06.07.05 № 2740- IV щодо скасування умов локалізації при виробництві автомобілів, комплектуючих;

7. «Про деякі питання ввезення на територію України транспортних засобів» від 06.07.05 № 2739 - IV змінює вікові обмеження щодо ввезення транспортних засобів на територію України;

8. «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 06.09.05 № 2809 - IV .

9. «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» від 18.10.05 № 2987 - IV щодо скасування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств.

10. «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 01.11.05 № 3027- IV ;

11. «Про внесення змін до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»  від 01.11.05 № 3028- IV ;

12. «Про внесення змін до деяких законів України» від 15.11.05 № 3078- IV щодо приведення деяких законів України у відповідність до Угоди про санітарні та фітосанітарні заходи;

13. «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів» від 30.11.05 № 3151- IV щодо питання реєстрації транспортних засобів;

14. «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 № 3161- IV ;

15. «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.05 № 3164- IV ;

16. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 22.12.2005 року №3269щодо внесення змін до Митного кодексу України;

17. «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення України» від 12.01.06 № 3317 – IV передбачає збільшення іноземних інвестицій у статутному фонді телерадіоорганізацій, у відповідності до положень Господарського кодексу України;

18. «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» від 19.01.06 №3369- IV щодо приведення законодавства України у сфері фітосанітарного регулювання у відповідність із вимогами Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів.

Закони, ухвалені Верховною Радою України протягом другої сесії п'ятого скликання

1.

«Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» передбачає: продовження до 1 січня 2008 року механізму підтримки виробників м’ясо-молочної продукції та механізму акумуляції ПДВ; призупинення до 1 січня 2008 року дії спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств.

19.10.06 № 273- V

2.

«Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів» встановлює в Україні захист іноземних географічних зазначень походження товарів.

02.11.06 №316- V

3.

«Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про видавничу справу» скасовує обмеження іноземного капіталу у сфері послугх з розповсюдження друкованої продукції протягом перехідного періоду 5 років з моменту вступу до СОТ.

02.11.06 №317- V

4.

«Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» встановлює десятирічний термін захисту нерозголошуваної інформації.

14.11.06 № 335- V

5.

« Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» встановлює ставки вивізного (експортного) мита на живу худобу на рівні 50 відсотків митної вартості зі зменшенням щороку на 5 відсотків до 10 відсотків та експортне мито на шкіру й шкірсировину на рівні 30 відсотків митної вартості із щорічним зменшенням на 1 відсоток до 20 відсотків.

16.11.06 №356- V

6.

«Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вилучає терміни, які суперечать вимогам СОТ, зокрема: „квоти антидемпінгові”, „квоти компенсаційні”, „ліцензія антидемпінгова”, „ліцензія компенсаційна” тощо.

16.11.06 №360- V

7.

«Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» приводить законодавчу й нормативно-правову базу України у галузі ветеринарного контролю у відповідність до міжнародних стандартів та вимог угод СОТ.

16.11.06 № 361- V

8.

«Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» впроваджує додатковий п’ятирічний період захисту інформації, що не підлягає розголошенню, при реєстрації лікарських засобів.

16.11.06 № 362- V

9.

«Про внесення змін до Митного кодексу України» дає нове визначення терміну „контрафактні товари", і вносить зміни до розділу X Кодексу згідно з положеннями Статті 58 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

16.11.06 № 359- V

10.

«Про внесення змін до Закону України «Про страхування» передбачає: скасування протягом перехідного періоду у 5 років з моменту вступу до СОТ обмежень на посередницьку діяльність з укладання договорів страхування з іноземними страховиками; надання їм дозволу з моменту вступу до СОТ на здійснення перестрахування зі страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники).

16.11.06 № 357- V

11.

«Про внесення доповнення до Закону України «Про адвокатуру» надає право адвокатам іноземних держав на адвокатську практику на території України.

16.11.06 № 355- V

12.

«Про внесення змін до Закону України» про банки і банківську діяльність» дозволив включення до банківської системи України філій іноземних банків.

16.11.06 № 358- V

13.

« Про внесення змін до деяких законів України » зменшує вартість ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами .

16.11.06 № 374- V

14.

«Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» передбачає зменшення рівня вивізного мита за 1 тонну з 30 до 10 євро протягом шести років, починаючи з моменту вступу України до СОТ.

30 .11.06 № 400- V

15.

«Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти» вилучає положення щодо підтримки експорту молочних продуктів; скасовує квотування виробництва та мінімальні ціни на продукцію сільського господарства.

30 .11.06 № 403- V

16.

«Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини» встановлює річну тарифну квоту 260 000 тонн на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини.

30 .11.06 № 404- V

17.

«Про внесення змін до Закону України « Про державну підтримку сільського господарства України » приводить окремі правові норми у відповідність до вимог СОТ в частині регулювання імпортно-експортних операцій з об'єктами державного цінового регулювання.

30 .11.06 № 401- V

18.

«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо вилучення поняття експортних квот В, С з механізму внутрішнього регулювання ринку цукру) у механізмі регулювання вітчизняного виробництва цукру скасовує поняття квот “В”, “С” та вимоги обов’язкового вивозу цукру, виробленого з імпортованої сировини.

30.11.06 № 402- V

19.

«Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням» з моменту вступу до COT вводить експортне мито на брухт легованих сталей, кольорових металів та деяких виробів (напівфабрикатів) з їх використанням та поетапне зменшення цих ставок експортного мита протягом 6 років; запроваджує 5-ти річний перехідний період протягом якого експорт товарів (напівфабрикатів) переробки брухту кольорових металів, їх сплавів і виробів з кольорових металів здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлена ця продукція, за наявності експортного сертифіката якості.

13.12.06 № 414- V

20.

«Про внесення змін до Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України » передбачає: скасування п’ятирічного перехідного періоду з забороною на ввезення транспортних засобів старших 8 років; застосування диференційованої ставки податку (залежно від віку) з власників транспортних засобів при реєстрації тощо.

06.12.06 № 427- V
Jungle development Copyright © www.wto.in.ua, 2007