WTO eng укр
Home
пошук »

10 ЗАГАЛЬНИХ НЕПОРОЗУМІНЬ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ СОТ

« назад

19.02.07

 

Критика СОТ часто базується на фундаментальних непорозуміннях.

СОТ нав’язує свою політику?

СОТ не диктує урядам, що робити, швидше уряди керують організацією. Рішення СОТ виробляються в переговорах, ухвалюються одностайно і ратифікуються парламентами держав-членів.

СОТ за вільну торгівлю будь-якою ціною?

Насправді, «ціну» визначають самі держави на переговорах. Справді, один з принципів системи СОТ – зниження торгівельних бар’єрів, щоб торгівля протікала вільніше. Та не менш важливими, бодай навіть важливішими за вільну торгівлю є інші принципи торгівельної системи СОТ, а саме: недискримінація, забезпечення стабільних, прозорих і передбачуваних засад торгівлі. Головна мета – це справедлива торгівля. .

Комерційні інтереси переважають над інтересами розвитку?

Швидше навпаки, вільна торгівля спонукає економічне зростання й сприяє розвитку. Крім того, угоди СОТ містять багато положень, які спеціально враховують інтереси країн, що розвиваються. Цим країнам надається довший перехідний період для впровадження багатьох положень угод, а для найменш розвинених країн зроблені винятки з багатьох положень. А черговий раунд багатосторонніх переговорів, розпочатий Конференцією міністрів у Досі в листопаді 2001 року дістав назву «Раунд розвитку», й охоплює численні проблеми країн, що розвиваються.

... над навколишнім середовищем?

Звісно, це не так. Преамбула до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі поміж інших завдань називає оптимальне використання світових ресурсів, безперервний розвиток і захист довкілля. Важливо те, що визначення міжнародних правил захисту довкілля не належить до повноважень СОТ. Досі угоди СОТ ніколи не суперечили міжнародним екологічним домовленостям. До того ж, чимало положень угод СОТ спеціально зважають на проблеми екології.

... над здоров’ям та безпекою?

СОТ не визначає політику урядів у питаннях охорони здоров’я, безпеки й безпечності харчових продуктів. Угоди укладаються урядами держав – членів СОТ і відображають їхні інтереси. Водночас угоди СОТ покликані стати на заваді свавільному державному регулюванню, яке дискримінувало б іноземні товари й послуги. Правила безпеки не повинні приховувати протекціонізм, вони мусять спиратися на наукові факти чи міжнародні стандарти. Знов таки, не СОТ визначає ці стандарти.

СОТ спричиняє безробіття, збільшує розрив між багатими й бідними?

Зв’язок між торгівлею та зайнятістю складний, так само, як і між торгівлею та рівністю. Вільна й стабільніша торгівля спонукає економічне зростання й може створювати нові робочі місця й сприяти подоланню бідності. Часто вона саме так і впливає. Втім, виробники та їхні працівники, які були раніше захищені високими торгівельними бар’єрами, звісно ж наражаються внаслідок їх зниження на нових конкурентів. СОТ розв’язує ці проблеми в різні способи: лібералізація здійснюється поступово, щоб країни мали час адаптуватися до змін. Альтернативи торгівлі нема, протекціонізм коштує надто дорого, бо він підвищує ціни й гальмує розвиток.

Малі країни у СОТ безсилі?

У СОТ усі підкоряються єдиним правилам. Без СОТ малі країни були б безсилими проти своїх могутніших торговельних партнерів. СОТ додає їм ваги у торговельних переговорах і суперечках.

СОТ – інструмент для сильних лобістів?

Навпаки, торговельна система СОТ убезпечує уряди від лобіювання інтересів вузьких груп

Слабкіші країни змушені приєднуватись?

Слабкі й сильні мають вільний вибір і найчастіше обирають СОТ, бо це вигідніше, ніж залишатися поза найбільшою міжнародною торговельною організацією й вести численні двосторонні переговори.

СОТ – недемократична організація?

Рішення в СОТ ухвалюються зазвичай одностайно. У принципі, це навіть демократичніше, ніж більшістю, бо жодне рішення не ухвалюється, доки всі не погодяться з ним. Мало того, Правила СОТ, ухвалені внаслідок Уруґвайського раунду, підлягали ратифікації парламентами держав-членів.Jungle development Copyright © www.wto.in.ua, 2007